Vegeterian – ett aktivt val

Ett aktivt val
Bönor, linser och gryn med mera. Detta är varor som syns i dagligvaruhandeln nu för tiden. Dock har det inte alltid varit så. Den som är vegetarian har tidigare fått kämpa mer för att upprätthålla en hälsosam kost. Därför är det också vanligare med vegetarianer i dagens samhälle. Å andra sidan återstår orsakerna och motivationen hos de flesta, trots det ökade antalet de senaste åren.

Varför väljer man då att bli vegetarian? Att bli vegetarian är en aktivt val för varje person i sig. Det finns väldigt många orsaker som kan tänkas, varav de flesta är personliga skäl. Det finns trots allt en del generella orsaker till att animaliska produkter väljs bort. En av de största, vilken oftast dyker upp vid argumentation och ställningstagande kring ämnet, är etiken i frågan. Ständigt återkommande publiceras alarmerande artiklar och undersökningar som talar om hur djuren plågas och hur transporterna släpper ut mängder av koldioxid. Många vegetarianer ser sig därför hjälpa miljön och visa empati mot djurlivet genom att välja bort sådana produkter.

Ekonomi och miljö
En ytterligare aspekt på ämnet är den ekonomiska parten. Att producera varor som bönor, säd, rotfrukter och liknande kräver en betydligt mindre mängd vatten och energi än köttproduktion. Dessutom väljer många vegetarianer att äta efter säsong, vilket även det sparar på de ekonomiska resurserna. Till detta hör också de miljöpåverkningar som sker till följd av köttproduktion. Köttindustrin står för ungefär en femtedel av alla världens växthusgaser, och har dessutom en stor negativ inverkan på hälsan hos den som inte vet hur kosten skall hanteras. Grönsaksmat är en enklare variant för den okunnige och risken att maten blir för gammal eller dålig är mindre här.

Eget ansvar kan rädda dig
Den personliga hälsan måste var och en ansvara för själv. Att vara vegetarian är som att ge sig själv ett övertag i hälsosammanhang. Det är nämligen mycket mindre riskfyllt att stoppa i sig sådana produkter, än motsatsen. Dock är det extremt viktigt att man har koll på att få i sig alla nödvändiga näringsämnen som man annars får via köttprodukter.

Att äta vegetarisk mat kan i vissa fall bota eller lindra vällevnadssjukdomar. Sjukdomar som man brukar tala om i sådana sammanhang är fetma, diabetes, gallsten och blodtrycksproblem. Köttprodukter innehåller här för mycket proteiner och fetter, och för lite fibrer. Eftersom produktionen av köttprodukterna också berör miljön värre, sprider dessa i sin tur en större mängd gifter i naturen.