Vegan eller vegeterian – vad skiljer?

Steget längre
De båda begreppen behandlar ett avståndstagande från animaliska produkter, det vill säga varor bestående av djurdelar. En vegetarian äter inte kött, fisk, lever eller annan animalisk föda. En vegan är som en vegetarian som har gått ett steg längre. En vegan äter eller dricker nämligen inga varor som varken består av eller producerats från djurlivet. Det innebär att förutom det som vegetarianen avstår från, väljer veganen också bort produkter som gelatin, ägg, samtliga mejeriprodukter och även tillsatser som innehåller animaliska fetter eller liknande. Veganer av den extremaste sorten avstår också från varor som har sitt ursprung hos insekterna. Detta kan vara honungs- och vaxprodukter.

Samma orsaker till olika grad
De generella skälen till varför man väljer att bli vegetarian eller vegan är oftast de samma, undantaget att de utspelar sig till olika grad. Veganer är inte lika vanliga som vegetarianer, men de har ännu svårare att balansera sin kost eftersom de avstår från en större andel matvaror än vegetarianer. Det är viktigt att inte bara ta bort dessa produkter från kosten, utan att direkt ersätta dem med andra. Mjölk kan exempelvis ersättas med sojamjölk och havremjölk. Yoghurt kan ersättas med soyghurt och kött kan bytas ut mot tofu, bönor, linser och nötter med mera. Trots att det är en utmaning, är det inte omöjligt för någon att bli vegetarian eller vegan.